August 13-14, 2016: MAF Shinobukai Seminar
Chase Park, Chicago, IL